top of page

Quỹ đầu tư mạo hiểm Rolers thành lập năm 2022 nhằm tập trung nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain & thị trường tiền điện tử.

Rolers Venture Capital was established in 2022 & focus on promoting the development of the blockchain industry & cryptocurrency market.

🌐 https://rolers.net  📧 vc@rolers.net

bottom of page