top of page

Công ty Cổ phần Truyền thông An toàn Y tế thành lập năm 2023 tại Hà Nội, là đơn vị truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực tuyên truyền thông tin y tế, phản ánh hoạt động của các cơ sở y tế nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng... với phương châm: Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

 

An toàn Y tế Media JSC., established in 2023 in Hanoi, is a leading media company in the field of health information, report the activities of medical facilities to improve public health... with the purpose: For a healthier Vietnam.

🏢 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

🌐 https://tiktok.com/@antoanyte.vn

bottom of page