top of page

Công ty TNHH Mã Yên thành lập năm 2022 tại Hà Nội, cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo trực tuyến & tổ chức sự kiện, chủ yếu phục vụ các hoạt động nội bộ & đối tác thân thiết của Quỹ Lam Yên.

Ma Yen Co., Ltd. is a private held founded 2022 in Hanoi, operating in the field of media, ads & event organization, mainly serving for internal activities & close partners of Lam Yen Foundation.

🏢 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

🌐 https://mayen.vn ☎ 0941 106 119 

📧 thanhhoa@mayen.vn 

bottom of page