top of page

Công nghệ đang thay đổi thế giới từng ngày & kinh tế số sẽ là tương lai của thế giới.

Chúng tôi đặt trọng tâm tăng trưởng của mình trong ngành công nghiệp kinh tế số.

BLOCKCHAIN 

Rolers: Quỹ đầu tư phát triển ngành công nghiệp blockchain & tiền điện tử.

 

E-COMMERCE

Tế Tân: Đơn vị kinh doanh sản phẩm công nghệ thông minh trên nền tảng số.

bottom of page