top of page

Tế Tân Tech thành lập năm 2022 tại Hà Nội, là nhà phân phối sản phẩm công nghệ thông minh trên các nền tảng thương mại điện tử.

 

Te Tan Tech founded in 2022 in Hanoi, is a distributor of smart-tech products in e-commerce platforms.

🏢 Imperial Plaza Tower, 360 Giải Phóng, Hà Nội

🌐 https://tetan.tech  📧 sales@tetan.tech 

bottom of page