top of page

Quỹ Công nghiệp & Thương mại đầu tư lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, sản xuất, thương mại, tiêu dùng...

- Tế Tân: Nhà phân phối sản phẩm công nghệ thông minh.

- Rolers: Quỹ đầu tư khởi nghiệp & tài chính điện tử.

Lam Yên Industry & Commercial Foundation invests in technology,  industry, production, commerce...​

- Te Tan Tech: Distributor of smart technology products.

- Rolers: Start-up accelerator & fintech investor.

bottom of page