top of page

Quỹ văn hóa & nghệ thuật đầu tư lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, giải trí, du lịch, ẩm thực & hàng xa xỉ.

- The Star X: Nhà sản xuất nội dung số & quảng cáo trực tuyến, hoạt động từ 2020.

- Mã YênĐơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông, chủ yếu phục vụ các hoạt động nội bộ.

Lam Yên Art & Culture Foundation invests in the fields of culture, art, media, ent, tourism, cuisine & luxury goods.

- The Star X: Digital content producer & media-agency operating since 2020.

- Mã Yên:  Event and media organization, mainly serving internal activities.

bottom of page