top of page

QUỸ LAM YÊN

Quỹ Lam Yên thành lập năm 2022 với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp Đổi Mới & hướng đến một Việt Nam hùng cường. Chúng tôi tập trung phát triển công nghệ, truyền thông, thương mại điện tử và đầu tư xã hội hoá thông qua các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, y tế, giáo dục & giải trí. 

 

Lam Yên Foundation was established in 2022 to contribute to Đổi Mới revolution & towards a powerful Vietnam.We focus on the areas of technology, media, e-commerce and socialization investment in the fields of culture, arts, education, health & entertainment.

📧 rol@lamyen.net

bottom of page